Tổng hợp
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Quyết định này quy định về mức, thời gian và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.
Ngày 12/10/2021   |Xem tiếp
Ngày 10/10/2021, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
Ngày 12/10/2021   |Xem tiếp
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào sáng ngày 07/10. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 12/10/2021   |Xem tiếp
Sáng 4/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Ngày 05/10/2021   |Xem tiếp
Tổng Bí thư yêu cầu nhìn thẳng vào sự thật, khách quan, công tâm, không né tránh, không bi quan, không tô hồng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến cuối năm 2021 và 2022.
Ngày 05/10/2021   |Xem tiếp
Ngày 30/9/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Công điện số 7036/CĐ-VPCP về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 04/10/2021   |Xem tiếp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ về thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.
Ngày 30/09/2021   |Xem tiếp
Sáng 28/9, Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương về đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đã được tổ chức.
Ngày 29/09/2021   |Xem tiếp
GDP Việt Nam được dự báo đạt khoảng 4,8% trong 2021 và phục hồi tốc độ tăng trưởng ở mức 6,5-7% từ 2022 trở đi.
Ngày 29/09/2021   |Xem tiếp
Ngày 22/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đã ban hành văn bản số 6403/BKHĐT-TH về việc đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện giải ngân 9 tháng, ước cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2021.
Ngày 27/09/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:18576
Lượt truy cập: 11313329