Bán tài sản
Ngày 15/10/2021 NHPT ban hành Thông báo số 164/TB-NHPT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá tài sản 02 xe ô tô, nội dung:
Ngày 15/10/2021   |Xem tiếp
Thông tin tài sản bảo đảm thế chấp của dự án Trường TH và THCS dân lập Thanh Hoa do Công ty TNHH Tây Đô làm chủ đầu tư:
Ngày 12/10/2021   |Xem tiếp
Gói thầu: “Mua sắm, lắp đặt mới 01 máy phát điện công suất 30 KVA”, cụ thể như sau:
Ngày 11/10/2021   |Xem tiếp
Văn phòng NHPT thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và tiêu chí lựa chọn như sau:
Ngày 04/10/2021   |Xem tiếp
Thông tin về tài sản bán đấu giá cơ bản như sau:
Ngày 23/09/2021   |Xem tiếp
Căn cứ Thông báo số 331/TB-NHPT.TBI-TD ngày 27/08/2021 của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hoá lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản - tàu 6.500 tấn (Tàu Từ Sơn).
Ngày 20/09/2021   |Xem tiếp
Thông tin đăng tải theo Thông báo số 289/TB-CCTHADS (Tài sản bảo đảm tiền vay của Công ty TNHH Minh Hiền).
Ngày 17/09/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:20092
Lượt truy cập: 11315450