25/08/2021 15:43
Xem với cỡ chữ

Khối DNTW thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Ngày 10/8/2021, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (CVĐ) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Khối đã tổ chức đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ban chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc; xây dựng chương trình công tác năm 2021 để hướng dẫn Ban chỉ đạo các đảng ủy triển khai; kiện toàn và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Bam Chỉ đạo CVĐ của Đảng ủy Khối; rà soát về tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo CVĐ.  Hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động, xây dựng quy chế hoạt động; rà soát, bổ sung nhiệm vụ vào kế hoạch hoạt động, chương trình công tác năm 2021…
- Các Đảng ủy trực thuộc
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền: Ban chỉ đạo tại các đảng ủy đã tham mưu với cấp ủy cụ thể hóa nội dung triển khai Cuộc vận động trong nghị quyết, kết luận, chương trình công tác năm 2021; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo CVĐ, ban hành Chương trình, kế hoạch công tác, xây dựng Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên của Ban Chỉ đạo…
Ban chỉ đạo Cuộc vận động các Đảng ủy trực thuộc đã bám sát chương trình, kế hoạch Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối, tham mưu cho cấp ủy tiếp tục duy trì thực hiện các nội dung đã ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị đồng thời kết nối và ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị thuộc các bộ, ngành, các doanh nghiệp trong Khối ký thỏa thuận hợp tác, sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau. Chỉ đạo thực hiện việc sử dụng các nguyên liệu sản xuất, sản phẩm dịch vụ, đầu tư công, văn phòng phẩm…trong nước sản xuất được thay thế hàng nhập khẩu cùng loại.
Tham mưu các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối về Cuộc vận động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động tại đơn vị; về Chủ trương của Đảng trong lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động; vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc sản xuất, kinh doanh những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động và người thân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam và các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong Khối…bằng nhiều hình thức: xây dựng diễn đàn, chuyên mục đăng tải trên các Web nội bộ, tạp chí điện tử, công thông tin… phổ biến sinh hoạt chuyên đề tại các sinh hoạt chi bộ, chi đoàn…
Xây dựng thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, đơn vị với chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của xã hội: Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, tối ưu hóa, tiết giảm chi phí, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh đáp ứng yêu cầu của thị trường và hàng nhập ngoại cùng chủng loại; chú trọng công tác cải tiến, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; tổ chức lại bộ máy sản xuất…đảy mạnh nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước.
Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã dần hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 900 và tiêu chuẩn ISO 22000/HACCP, chủ động triển khai đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, cánh đồng mẫu… xây dựng hệ thống phân phối, bán lẻ gắn với xây dựng sản phẩm gạo, tiến hành đăng ký bảo hộ và bảo hộ độc quyền các nhãn hiệu…; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai hệ thống ứng dụng MPITS cho phép triển khai hệ thống Bưu cục số, cải tiến và xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, phát triển một số dịch vụ mới để phù hơp với mọi đối tượng khác hàng cũng như thực hiện một số nhiệm vụ, đề án lớn được Bộ Thông tin truyền thông và Chính phủ giao… BIDV phát triển các sản phẩm ngân hàng số với các ứng dụng do người Việt phát triển như ra mắt nền tảng smartbanking thế hệ mới, triển khai định danh điện tử eKyc, triển khai nâng cấp sản phẩm cho vay nhanh online; Tổng công ty viễn thông Mobiphone xây dựng hệ thống CRM, kênh tổng đài chăm sóc, giải đáp chuyên biệt dịch vụ giải pháp CNTT; Tập đoàn xăng dầu Việt Nam xây dựng "Cộng đồng khách hàng Petrolimex"…
Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các Hội chợ triển lãm trong nước, hưởng ứng các chương trình ủng hộ, đưa hàng tiêu dùng về các vùng sâu, vùng xa, tham gia các giải thưởng có uy tín, chất lượng để tôn vinh và nâng cao nhận thức về thương hiệu, tăng cường công tác chống hàng giả, hàng nhái nhằm đảm bảo lượi ích của khách hàng cũng như uy tín của doanh nghiệp; tham gia các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, triển khai các chương trình quảng bá sản phẩm và tôn vinh sản phẩm doanh nghiệp…
Việc sử dụng dịch vụ, hàng hóa của Việt Nam trong mua sắm, đầu tư trang thiết bị văn phòng, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào trong SXKD: Các đảng ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, đơn vị đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động nêu cao và phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, góp sức xây dựng thành công văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam, nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu tở chức sử dụng ngân sách Nhà nước trong việc mua sắm các trang thiết bị là hàng hóa trong nước.
Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thực hiện rà soát vật tư, phụ liệu, phụ tùng thiết bị và hàng hóa dịch vụ hiện đang sử dụng, xây dựng kế hoạch dùng hàng nội địa khi thực hiện mua sắm công và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh doanh; chủ động nguồn vật tư, nguyên liệu trong nước thay thế hàng nhập ngoại… Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành quy định mua sắm vật tư trong ngành, ưu tiên chế tạo các thiết bị có chất lượng cao và tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm trong chế biến, chế tạo. Ngân hàng Phát triển Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện việc tiêu dùng hàng Việt Nam trong mua sắm tài sản và trang thiết bị văn phòng phẩm đảm bảo tỷ lệ 80% sản phẩm là hàng sản xuất trong nước, trong quản lý tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu, khi thực hiện thẩm định dự án, khuyến khích các chủ đầu tư ưu tiên sử dụng vật tư, thiết bị sản xuất trong nước...
Việc thực hiện chủ trương các đơn vị, doanh nghiệp "ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau": Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2021 khiến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, các đảng ủy trực thuộc đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp có những giải pháp ứng phó và đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì thực hiện sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của cá doanh nghiệp khác trong Khối đã ký kết, đồng thời triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác mới và thực hiện trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động phòng chống dịch.
- Công tác kiểm tra, giám sát: Ban chỉ đạo Cuộc vận động các đảng ủy trực thuộc đã tham mưu lồng ghép nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động vào Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị, có đơn vị lồng ghép vào chương trình kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát.
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đánh giá: 06 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid -19 tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối, đặc biệt các lĩnh vực giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, xây dựng… với tinh thần "khó khăn gấp đôi phải cố gắng gấp ba", Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động nắm tình hình, kịp thời có các chỉ đạo doanh nghiệp lên các phương án linh hoạt trong công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp như hỗ trợ, sử dụng chéo sản phẩm, dịch vụ của nhau giữa các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối…
Cuộc vân động được các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối triển khai hiệu quả, thiết thực, thể hiện tốt vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cung ứng hoàng hóa, dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, điện nước, xăng dầu, bưu chính viễn thông…nhiều thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã được Bộ Công thương công nhận là "thương hiệu quốc gia" và vươn tầm ra nhiều nước trên thế giới, được đông đảo bạn hàng, đối tác, người tiêu dùng yêu thích. Qua đó, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ về thương hiệu, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
Bên cạnh những ưu điểm đạt được, Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân, đó là do dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, một số hoạt động của Ban chỉ đạo Đảng ủy Khối chưa thực hiện được theo dự kiến; công tác báo cáo, trao đổi thông tin của các thành viên Ban Chỉ đạo còn hạn chế, còn có đơn vị chưa chủ động báo cáo, chưa đi sâu đánh giá kết quả theo nội dung được phân công và chủ động đề xuất các giải pháp…dẫn đến hạn chế trong công tác tổng hợp, đánh giá hiệu quả thực hiện và xây dựng giải pháp, kế hoạch; công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo cá cấp thuộc Đảng ủy Khối chưa được chú trọng triển khai, đa số các Ban chỉ đạo chưa đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của đơn vị.
Một số sản phẩm hàng hóa, vật tư thiết bị trong nước mãu mã ít, tuổi thọ thấp, chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, sức cạnh tranh thấp, chưa đáp ứng tốt yêu cầu của người tiêu dùng nên việc nâng cao tỉ lệ nội địa hóa nguyên, nhiên, vật liệu, sản phẩm hàng hóa đầu vào dùng cho sản xuất kinh doanh và mua sắm đầu tư công còn hạn chế; các thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách còn có những bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp dẫn đến tăng chi phí sản xuất và lưu thông, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.
Về nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Khối: tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả tốt Cuộc vận động theo Thông báo Kết luận số 246-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 24-CT/TTg ngày 17/9/2012 và Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 21/12/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Làm tốt công tác thông tin truyền thông, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội để phòng chống và khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19, đẩy nhanh phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ…
Các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt CVĐ; tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối về Cuộc vận động; triển khai xây dựng chương trình (kế hoạch) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngay 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ.
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới. Lồng ghép tuyên truyền về Cuộc vận động thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề, các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại đơn vị. Tổ chức các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm phát huy tính sáng tạo, thi đua nâng cao tay nghề, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Đẩy mạnh đầu tư liên doanh, liên kết phát triển sản phẩm công nghệ cao; đổi mới, ứng dụng khoa học; nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh. Tập chung phục hôì và phát triển mới chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; đảm bảo đủ lực lượng lao động khi bước vào giai đoạn tăng cường sản xuất kinh doanh; đa dạng hóa, tránh phụ thuộc vào một thị trường cả xuất khẩu và nhập khẩu, tăng cường xuất khẩu.
Phát động phong trào tiết kiệm, vận động cán bộ, đảng viên, đàon viên, hội viên phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, tự giác thay đổi nhận thức và hành vi trong mua sắm tài sản công, sinh hoạt và tiêu dùng hàng ngày, ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có chất lượng do các doanh nghiệp, đơn vị trong doanh nghiệp, trong Khối doanh nghiệp Trung ương làm ra góp phần làm cho Cuộc vận động thực sự thiết thực và hiệu quả…/.
HN
Tìm theo ngày :

Khách online:3734
Lượt truy cập: 13002041